Zemědělská výroba

Společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o. hospodaří na 270 ha zemědělské půdy v k. ú. Homole, Křemže, Závraty, Lipí, Dubné, 
Branišov u Dubného, Haklovy Dvory, České Vrbné, V rostlinné výrobě se zaměřuje na pěstování obilovin a objemného krmiva pro krmení ryb a skotu. Živočišná výroba je soustředěna na statku v Koroseckém Dvoře a je zaměřena na chov krav s tržní produkcí mléka. Ročně vyprodukuje 350 tisíc litrů mléka. 

Fotogalerie: Zemědělská výroba