Lesní výroba

 
Společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o. hospodaří dle lesního hospodářského plánu platného (LHP) pro období 2015 - 2024 na pronajatém lesním majetku od Statutárního města České Budějovice o rozloze 1821,14 ha. Roční podíl těžby podle LHP činí 12 700 m3.
 
Středisko je členěno na čtyři lesnické úseky: Zavadilka, Dubné, Srubec a Olešnice. Lesní úseky mají průměrně 573,40 ha lesa. Na lesním úseku Srubec a Olešnice se nachází tři malé lesní školky Jesení, Borovanský háj, Kostelík, kde se pěstuje dub letní a smrk ztepilý. Roční produkce sazenice je v průměru asi 60 000 ks. 
 
V centru Českých Budějovic v ulici Na Sádkách společnost vlastní manipulační sklad dřeva, kde dochází k prodeji kulatinových sortimentů, vlákninového dříví a paliva. V roce 2017 byla provedena rekonstrukce tohoto manipulačního skladu.
 
 
 

Fotogalerie: Lesní výroba