Rekonstrukce lesní cesty Klauda

 
Společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o. spravuje mimo jiné Budějovický les v k. ú. Jivno s vrcholem Klauda (576 m).
 
V současné době společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o. 
připravuje rekonstrukci jedné ze stávajících lesních cest v Budějovickém lese.
 
 
 
 
Projekt je zpracován v rámci
Programu rozvoje venkova ČR, Opatření 4 Investice do hmotného majetku, Podopatření 4.3 Podpora na investice do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví, Operace 4.3.2. Lesnická infrastruktura.
Celý projekt je připraven vlastními zaměstnanci společnosti a spolufinancován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.