Rekonstrukce lesní cesty Dobrá Vodice

Společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o. spravuje dvě rybniční soustavy: 
úsek České Budějovice a úsek Lhotka-Olešnice.
Rybniční soustava Lhotka-Olešnice se nachází u Trhových Svinů na Žárském potoce 
a disponuje svými vlastními sádkami v obci Lhotka u Třebče. 
 
V současné době společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o. 
rekonstruje stávající lesní cestu u rybníka Rouda, která zajišťuje přístup do okolních lesních porostů.
 
Společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o. spravuje dvě rybniční soustavy: 
úsek České Budějovice a úsek Lhotka-Olešnice.
Rybniční soustava Lhotka-Olešnice se nachází u Trhových Svinů na Žárském potoce 
a disponuje svými vlastními sádkami v obci Lhotka u Třebče. 
 
V současné době společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o. 
dokončila rekonstrukci stávající lesní cesty u rybníka Rouda, která zajišťuje přístup do okolních lesních porostů.
 
 
 
Projekt byl zpracován v rámci
Programu rozvoje venkova ČR, Opatření 4 Investice do hmotného majetku, Podopatření 4.3 Podpora na investice do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví, Operace 4.3.2. Lesnická infrastruktura.
Celý projekt byl připraven vlastními zaměstnanci společnosti a spolufinancován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.