Rybniční výroba

 

Společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o. obhospodařuje 654 ha vodní plochy a 83 ha pozemků, patřících k rybníkům. Jedná se o rybníky v historickém vlastnictví města České Budějovice. Rybníky jsou rozčleněny do tří hlavních rybničních soustav (Třebínská, Haklovská a Lhotecká).

Rybářské hospodaření vychází z tradičních způsobů jihočeského rybářství, kde hlavní chovanou rybou je kapr (90 %), doplněný ostatními druhy ryb. Rybníky jsou dle potřeby společnosti rozčleněny na plůdkové, násadové (výtažníky) a hlavní rybníky. Obrat obsádek je tradičně čtyř až pětiletý.

Středisko Rybniční výroba je členěno na tři bašty: České Budějovice, Třebín, Lhotka).Společnost má historické sádky v obci Lhotka u Olešnice  a v roce 2000 zřídila manipulační rybníčky Šnejdlík u Haklových Dvorů s kapacitou až 150 tun tržních ryb. Napájeny jsou vodou z rybníku Houženský a Starý Haklovský.

Ročně společnost vyloví na 230 tun tržních ryb pro domácí a i zahraniční trh. 

 

 

V roce 2023 poprvé společnost žádala v rámci OP Rybářství 2021 - 2027 Aktivita 2.1.41 Kompenzace na podporu mimoprodukčních funkcí rybníků reg. číslo žádosti CZ.08.02.01/04/23_004/0000104.

 
 

V roce 2024 společnost žádala v rámci OP Rybářství 2021 - 2027 Aktivita 2.1.41 Kompenzace na podporu mimoprodukčních funkcí rybníků reg. číslo žádosti CZ.08.02.01/04/23_004/0000358.

 
 
                                                                
V roce 2023 společnost žádala v rámci OP Rybářství 2021 - 2027 Aktivita 2.1.41 Kompenzace na podporu mimoprodukčních funkcí rybníků reg. číslo žádosti CZ.08.02.01/04/23_004/0000104.

Fotogalerie: Rybniční výroba