Myslivost

 
Společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o. hospodaří ve dvou vlastních honitbách - Černiš a Lhotka. Honitba Černiš má rozlohu 1 292 ha, nachází se v ní dančí obora Čertík a bažantnice Černiš. Honitba Lhotka má rozlohu 543 ha. 
Středisko myslivost se zaměřuje zejména na chov drobné pernaté zvěře (kachna divoká, bažant obecný). Udžuje genetikcy kvalitní chovný materiál, odchovává vlastní produkci, zabývá se prodejem pernaté zvěře a zajištěním poplatkových honů na kachnu divokou a bažanta obecného. Hospodaří s volně žijící zvěří, která se vyskytuje v našich honitbách, a zajištťuje poplatkový odstřel zvěře srnčí, černé a dančí. Dále se zabývá chovem dančí zvěře v oboře Čertík. 
Středisko se dělí na několik úseků: Bažantnice Černiš, Líheň Zavadilka a stáje s chovnými hejny kachny divoké a bažanta obecného. 
 
 
 

Fotogalerie: Myslivost