Rekreační les Bor

Statutární město České Budějovice vlastní lesní pozemky v příměstské oblasti města především sídliště Máj a Zavadilky. Tyto lesní pozemky jsou zařazeny do kategorie lesa zvláštního určení za účelem zvýšené rekreační funkce lesa.
Společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. vybudovala na základě projektu "Rekreační les Bor" v roce 2014 nákladem 1 700 tis. Kč síť lesních stezek s možností odpočinku v lesním prostředí.
 
Hlavním cílem projektu bylo zpřístupnit lesní porosty, informovat návštěvníky, instalovat odpočinková zařízení, zajistit pořádek instalací odpadkových košů a pro malé návštěvníky postavit pohádkovou cestu. 
Síť stezek byla postavena na původních lesních linkách, které byly zpevněny navezeným kamenitým materiálem a povrchově upraveny pro návštěvníky lesa. 
 
Stezky
jsou doplněny odpočívadly formou samostatných laviček nebo soupravou stolu a lavic,
informačními tabulemi a odpadkovými koši. Při vstupu na stezku od sídliště Máj je postaven dřevěný altán s posezením.
 
Pohádková cesta
je umístěna u asfaltové silničky na spojnici mezi sídlištěm Máj a Zavadilkou, kde jsou postavena dřevěná zvířata, která lákají děti ke hrám.
 
Informačních tabulí 
je pět a návštěvníky informují o historii lesa této oblasti, o ekosystémech lesa, lesních dřevinách, zvěři v lese a vztahu člověka k lesu.
 
Projekt byl zpracován v rámci
"Programu rozvoje venkova ČR", opatření II.2.4. Obnova lesního potencionálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů, podopatření II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích.
Celý projekt byl připraven vlastními zaměstnanci společnosti a spolufinancován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
 
Statutární město České Budějovice vlastní lesní pozemky v příměstské oblasti města především sídliště Máj a Zavadilky. Tyto lesní pozemky jsou zařazeny do kategorie lesa zvláštního určení za účelem zvýšené rekreační funkce lesa.
Společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. vybudovala na základě projektu "Rekreační les Bor" v roce 2014 nákladem 1 700 tis. Kč síť lesních stezek s možností odpočinku v lesním prostředí.
 
Hlavním cílem projektu bylo zpřístupnit lesní porosty, informovat návštěvníky, instalovat odpočinková zařízení, zajistit pořádek instalací odpadkových košů a pro malé návštěvníky postavit pohádkovou cestu. 
Síť stezek byla postavena na původních lesních linkách, které byly zpevněny navezeným kamenitým materiálem a povrchově upraveny pro návštěvníky lesa. 
 
Stezky
jsou doplněny odpočívadly formou samostatných laviček nebo soupravou stolu a lavic,
informačními tabulemi a odpadkovými koši. Při vstupu na stezku od sídliště Máj je postaven dřevěný altán s posezením.
 
Pohádková cesta
je umístěna u asfaltové silničky na spojnici mezi sídlištěm Máj a Zavadilkou, kde jsou postavena dřevěná zvířata, která lákají děti ke hrám.
 
Informačních tabulí 
je pět a návštěvníky informují o historii lesa této oblasti, o ekosystémech lesa, lesních dřevinách, zvěři v lese a vztahu člověka k lesu.
 
Projekt byl zpracován v rámci
Programu rozvoje venkova ČR, opatření II.2.4. Obnova lesního potencionálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů, podopatření II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích.
Celý projekt byl připraven vlastními zaměstnanci společnosti a spolufinancován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.