Lesní technika

 
V současné době společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o. 
připravuje nákup  probírkového harvestoru.
 
 
Nákup lesní techniky je relizován v rámci Programu rozvoje venkova ČR, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů, Podopatření 8.6 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh, Operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
 
Celý projekt je připraven vlastními zaměstnanci společnosti.