Plán výlovů podzim 2022

 

Den                 Rybník                           Sortiment

Pá 30.9.         Vrbenský Zadní                   Kapr tržní

St 5.10           Houženský                          Kapr tržní

Čt 6.10.          Jitra Velká                           Kapr tržní

Pá 7.10.         Žabinec                                  Násada

Út 11.10.        Černiš                                 Kapr tržní

Čt 13.10.        Vitín                                       Násada

Pá 14.10        Dasenský                            Kapr tržní

Po 17.10.       Bažina, Branišovský M.          Násada

Út 18.10.       Parezník                              Kapr tržní

Pá 21.10.      Čejkovický                           Kapr tržní

Po 24.10.      Nuzov                                  Kapr tržní

St 26.10.        Rouda                                    Násada

Čt 27.10.       Jahelník                              Kapr tržní

Po 31.10.       Vávrovský V., Městský          Násada

St 2.11.          Olešnický V.                       Kapr tržní

Čt 3.11.          Olešnický V.                       Kapr tržní

Pá 4.11.          Ryšávek                                Násada

Po 7.11.          Domin                                    Násada

Út 8.11.           Homolský                               Násada

St 9.11.           Vejšovec                                Násada

Čt 10.11.         Šindlovský                          Kapr tržní

 
 
 
 
 
 

Lesy a rybníky města Českých Budějovic 

Výhradním společníkem společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. je Město České Budějovice, které svými orgány jmenuje dozorčí radu a statutární zástupce společnosti.

      Jednatelem společnosti je  Ing. Jiří Staněk

Valnou hromadou je Rada města České Budějovice.

Společnost se svými 27 zaměstnanci spravuje a obhospodařuje na základě nájemní smlouvy nejen agrární majetek města, ale také obslužný majetek, hájenky a bašty, sádky, zemědělské objekty v okolí Českých Budějovic. Hospodaří i na lesním a zemědělském majetku pronajatém od jiných subjektů. Má zcela samostatnou ekonomiku nezávislou na rozpočtu města České Budějovice. Za pronájem obhospodařovaného majetku odvádí městu Č. Budějovice nájemné.

Předmět podnikání:

lesnická činnost a myslivost

využívání rybníků a jiných rybochovných zařízení k chovu ryb a vodní drůbeže

zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

poradenská činnost (mimo přílohy č. 2, zák. 455/1991 Sb.)

výroba potravinářských výrobků

silniční motorová doprava

Hlavními produkty předmětu podnikání jsou:

dřevo pro nejrůznější použití - 9000 m3 / rok

štípané palivové dřevo

tržní ryby s vysokým podílem kapra - 230 t / rok

pernatá zvěřina - kachna divoká a bažant - 12 tis. ks / rok

mléko - 300.000 l / rok

mladý skot

zpracované sladkovodní ryby, zvěřina

 

PRODEJ ŠTÍPANÉHO PALIVOVÉHO DŘEV

Od 1.10.2022 dochází ke změně ceny palivového štípaného dřeva:

Objednávek vytvořených před tímto datem se změna ceny netýká.

Měkké dřevo - 1 300 Kč/ SPRM

 

Olše, Bříza - 1 600 Kč/SPRM ( bříza momentáně není k dispozici ) 

 

Tvrdé listnaté - 1 700 Kč/SPRM

Ceny jsou uvedeny vč. DPH 

 SPRM - sypaný prostorový metr.

 Minimální odběr pro dopravu je 6 SPRM.

 Na kontejner naložíme 15 SPRM měkkého dřeva a 10 SPRM tvrdého dřeva.
 
 Štípáme na délky 25, 30, 33, 40 a 50 cm. 
 
 Z důvodu technologie řezání, dochází k nesouměrnosti délky koncových polen ve výši 5%.
 
Nové ceny jsou platné od 1.10.2022, objednávky vytvořeny do tohoto data zdražovány nebudou.
 
 
 

 

 

Cena kontejnerové dopravy 


Každý započatý kilometr - 35 Kč včetně daně
Počítá se cesta ze skladu a zpět. Sklad se nachází v ulici Na Sádkách v Českých Budějovicích.

                             

Objednávky v pracovní dny od 7 - 14 hodin :           Gabriela Mašková tel: 702 000 828  


                                                                                  Tomáš Macko tel. 722 669 357

Je možné zaslat i SMS  popřípadě e-mail na adresu maskovag@c-budejovice.cz, kde bude uvedeno o jaké dřevo, v jakých délkách a v jakém množství máte zájem a adresa dodání, vč. tel.kontaktu a e-mailu.

   

Pokladní hodiny pro veřejnost  od 8:00 do 10:00 hod. po předchozí domluvě