Pokladní hodiny pro veřejnost  od 8:00 do 10:00 hod. po předchozí dohodě

 

PRODEJ KULATINY

Smrková kulatina 

400,-Kč/m3 + 15% DPH (odvoz z lesa)

550,-Kč/m3 + 15%DPH  (odvoz z manipulačního skladu Na  Sádkách)  

 

                                                                

PRODEJ  FRÉZOVANÝCH SMRKOVÝCH KŮLŮ

Dřevěné kůly jsou vhodné k oplocení nových lesních kultur, pastvin pro dobytek, nebo na stavbu rychlého oplocení stavebního pozemku.

Dřevěné kůly jsou o průměru 10-12cm ukončené špicí.

Cena  150cm         49,-Kč/ks

           160cm         55,-Kč/ks

           200cm         69,-Kč/ks

           220cm         75,-Kč/ks

Možnost dalších rozměrů dle požadavku zákazníka.

Doprava do 20km zdarma při objednávce 100 a více ks.

 

PRODEJ ŠTÍPANÉHO PALIVOVÉHO DŘEVA

Od  9. 3. 2020 změna ceny štípaného jehličnatého palivového dřeva.

    630,-  Kč za sypaný prostorový metr včetně DPH při délce 50cm.

    690,- Kč za sypaný prostorový metr včetně DPH při délce 25, 33 cm.

 

Dub 1 090,-Kč za sypaný prostorový metr včetně DPH.

Bříza 990,-Kč za sypaný prostorový metr včetně DPH.

 

Cena kontejnerové dopravy od 1.9.2019

Doprava zdarma do 40km (dohromady tam i zpět).

Od 41 km je sazba 33,-Kč /km + 21%DPH.

 

Cena dopravy s pomocí klecí od 19. 3. 2018

 do 20km (tam i zpět) 500,- Kč + DPH 21%

 nad 20km do 3 SPRM = 30,- Kč/km + DPH 21%

                  od 4 SPRM = 25,- Kč/km + DPH 21%

Manipulace s klecí 80,- Kč + DPH 21%.

 

 

Veškeré informace naleznete zde: https://mamedrevo.cz/                                

                          Milan Hirt  tel. 607 064 633- sklad dřeva (pouze osobní odběr)

 Objednávky:   

                               Martina Plojharová tel. 702 000 828

                                Tomáš Macko tel. 722 669 357

 
 

 
  
  
  

Lesy a rybníky města Českých Budějovic 

Výhradním společníkem společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. je Město České Budějovice, které svými orgány jmenuje dozorčí radu a statutární zástupce společnosti.

      Jednatelem společnosti je  Ing. Karel Trůbl 

Valnou hromadou je Rada města České Budějovice.

Společnost se svými 40 zaměstnanci spravuje a obhospodařuje na základě nájemní smlouvy nejen agrární majetek města, ale také obslužný majetek, hájenky a bašty, sádky, zemědělské objekty v okolí Českých Budějovic. Hospodaří i na lesním a zemědělském majetku pronajatém od jiných subjektů. Má zcela samostatnou ekonomiku nezávislou na rozpočtu města České Budějovice. Za pronájem obhospodařovaného majetku odvádí městu Č. Budějovice nájemné.

Předmět podnikání:

 • lesnická činnost a myslivost
 • využívání rybníků a jiných rybochovných zařízení k chovu ryb a vodní drůbeže
 • zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • poradenská činnost (mimo přílohy č. 2, zák. 455/1991 Sb.)
 • výroba potravinářských výrobků
 • silniční motorová doprava

Hlavními produkty předmětu podnikání jsou:

 • dřevo pro nejrůznější použití - 9000 m3 / rok
 • štípané palivové dřevo
 • tržní ryby s vysokým podílem kapra - 230 t / rok
 • pernatá zvěřina - kachna divoká a bažant - 12 tis. ks / rok
 • mléko - 300.000 l / rok
 • mladý skot
 • zpracované sladkovodní ryby, zvěřina
 •