PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ BUDE ZAHÁJEN 17. 12. 2018Pronájem bytu

Společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o. vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytu 3+1 v ulici Na  Sádkách  703/1,  České Budějovice.

Minimální částka za pronájem činí 5 600,- + voda a el. energie. Rozhoduje nejvyšší nabídka.

Písemné nabídky zasílejte nejpozději do 8.10.2018 do 12:00hod. na adresu společnosti.

(Společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o. si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení)

   

Upozornění! 

Pokladní hodiny pro veřejnost  od 8:00 do 10:00 hod. po předchozí dohodě


PRODEJ ŠTÍPANÉHO PALIVOVÉHO DŘEVA

Od  1. 9. 2018 změna ceny štípaného jehličnatého palivového dřeva.

    690,-  Kč za sypaný prostorový metr včetně DPH při délce 50cm.

    750,- Kč za sypaný prostorový metr včetně DPH při délce 25, 33 cm.


Dub 1 090,-Kč za sypaný prostorový metr včetně DPH.

Bříza 990,-Kč za sypaný prostorový metr včetně DPH. 


Cena kontejnerové dopravy

Doprava zdarma do 20km (dohromady tam i zpět).

Od 21 km je sazba 33,-Kč /km + 21%DPH.


Cena dopravy s pomocí klecí od 19. 3. 2018

 do 20km (tam i zpět) 500,- Kč + DPH 21%

 nad 20km do 3 SPRM = 30,- Kč/km + DPH 21%

                  od 4 SPRM = 25,- Kč/km + DPH 21%

Manipulace s klecí 80,- Kč + DPH 21%.Veškeré informace naleznete zde: https://mamedrevo.cz/

 Objednávky:  Tomáš Macko tel. 722 669 357

 Objednávky:  Ing.Ladislav Laluch  tel. 732 880 859

 Objednávky: Martina Plojharová tel. 702 000 828

 
  
  
  

Lesy a rybníky města Českých Budějovic 

Výhradním společníkem společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. je Město České Budějovice, které svými orgány jmenuje dozorčí radu a statutární zástupce společnosti.

      Jednateli společnosti jsou   Ing. Karel Trůbl a   Mgr. Daniel Hovorka

Valnou hromadou je Rada města České Budějovice.

Společnost se svými 50 zaměstnanci spravuje a obhospodařuje na základě nájemní smlouvy nejen agrární majetek města, ale také obslužný majetek, hájenky a bašty, sádky, zemědělské objekty v okolí Českých Budějovic. Hospodaří i na lesním a zemědělském majetku pronajatém od jiných subjektů. Má zcela samostatnou ekonomiku nezávislou na rozpočtu města České Budějovice. Za pronájem obhospodařovaného majetku odvádí městu Č. Budějovice nájemné.

Předmět podnikání:

 • lesnická činnost a myslivost
 • využívání rybníků a jiných rybochovných zařízení k chovu ryb a vodní drůbeže
 • zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • poradenská činnost (mimo přílohy č. 2, zák. 455/1991 Sb.)
 • výroba potravinářských výrobků
 • silniční motorová doprava

Hlavními produkty předmětu podnikání jsou:

 • dřevo pro nejrůznější použití - 9000 m3 / rok
 • tržní ryby s vysokým podílem kapra - 230 t / rok
 • pernatá zvěřina - kachna divoká a bažant - 12 tis. ks / rok
 • mléko - 300.000 l / rok
 • mladý skot
 • zpracované sladkovodní ryby, zvěřina
 •