Akce na palivové dřevo

 

 

Lesy a rybníky města Českých Budějovic 

Výhradním společníkem společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. je Město České Budějovice, které svými orgány jmenuje dozorčí radu a statutární zástupce společnosti.

      Jednatelem společnosti je  Ing. Jiří Staněk

Valnou hromadou je Rada města České Budějovice.

Společnost se svými 27 zaměstnanci spravuje a obhospodařuje na základě nájemní smlouvy nejen agrární majetek města, ale také obslužný majetek, hájenky a bašty, sádky, zemědělské objekty v okolí Českých Budějovic. Hospodaří i na lesním a zemědělském majetku pronajatém od jiných subjektů. Má zcela samostatnou ekonomiku nezávislou na rozpočtu města České Budějovice. Za pronájem obhospodařovaného majetku odvádí městu Č. Budějovice nájemné.

Předmět podnikání:

lesnická činnost a myslivost

využívání rybníků a jiných rybochovných zařízení k chovu ryb a vodní drůbeže

zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

poradenská činnost (mimo přílohy č. 2, zák. 455/1991 Sb.)

výroba potravinářských výrobků

silniční motorová doprava

 

Hlavními produkty předmětu podnikání jsou:

dřevo pro nejrůznější použití 

štípané palivové dřevo

tržní ryby s vysokým podílem kapra

pernatá zvěřina - kachna divoká a bažant 

mléko 

mladý skot

zpracované sladkovodní ryby, zvěřina

 

 

 

Ceny Platné od 1.6.2023

 

Měkké dřevo - 1 200 Kč/ SPRM ( Akce 1 100,- Kč/ SPRM)

 

Olše - 1 400 Kč/SPRM 

 

Bříza - 1 600 Kč/SPRM

 

Tvrdé listnaté - 1 700 Kč/SPRM

 Ceny jsou uvedeny vč. DPH 

 SPRM - sypaný prostorový metr.

 Minimální odběr pro dovezení je 6 SPRM.

 Štípáme na délky 25, 30, 33, 40 a 50 cm. 
 
 Z důvodu technologie řezání, dochází k nesouměrnosti délky koncových polen ve výši 5%.
 
 
 

Doprava do 15 - ti kilometrů zdarma, každý další započatý kilometr je účtován sazbou 35 Kč za kilometr.
 

Objednávky v pracovní dny od 7 - 17 hodin :          

Ing. Jakub Máchal 721 048 127, 722 149 968, machalj@c-budejovice.cz, web mamedrevo.cz