Akce na palivové dřevo

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesy a rybníky města Českých Budějovic 

Výhradním společníkem společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. je Město České Budějovice, které svými orgány jmenuje dozorčí radu a statutární zástupce společnosti.

      Jednatelem společnosti je  Ing. Jiří Staněk

Valnou hromadou je Rada města České Budějovice.

Společnost se svými 27 zaměstnanci spravuje a obhospodařuje na základě nájemní smlouvy nejen agrární majetek města, ale také obslužný majetek, hájenky a bašty, sádky, zemědělské objekty v okolí Českých Budějovic. Hospodaří i na lesním a zemědělském majetku pronajatém od jiných subjektů. Má zcela samostatnou ekonomiku nezávislou na rozpočtu města České Budějovice. Za pronájem obhospodařovaného majetku odvádí městu Č. Budějovice nájemné.

Předmět podnikání:

lesnická činnost a myslivost

využívání rybníků a jiných rybochovných zařízení k chovu ryb a vodní drůbeže

zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

poradenská činnost (mimo přílohy č. 2, zák. 455/1991 Sb.)

výroba potravinářských výrobků

silniční motorová doprava

Hlavními produkty předmětu podnikání jsou:

dřevo pro nejrůznější použití - 9000 m3 / rok

štípané palivové dřevo

tržní ryby s vysokým podílem kapra - 230 t / rok

pernatá zvěřina - kachna divoká a bažant - 12 tis. ks / rok

mléko - 300.000 l / rok

mladý skot

zpracované sladkovodní ryby, zvěřina

 

 

 

Ceny Platné od 1.6.2023

 

Měkké dřevo - 1 200 Kč/ SPRM ( Velikonoční akce 1 100,- Kč/ SPRM)

 

Olše - 1 400 Kč/SPRM 

 

Bříza - 1 600 Kč/SPRM

 

Tvrdé listnaté - 1 700 Kč/SPRM

Ceny jsou uvedeny vč. DPH 

 SPRM - sypaný prostorový metr.

 Minimální odběr pro dopravu je 6 SPRM.

 Na kontejner naložíme 15 SPRM měkkého dřeva a 10 SPRM tvrdého dřeva.
 
 Štípáme na délky 25, 30, 33, 40 a 50 cm. 
 
 Z důvodu technologie řezání, dochází k nesouměrnosti délky koncových polen ve výši 5%.
 
Nové ceny jsou platné od 20.9.2023, objednávky vytvořeny do tohoto data zlevněny nebudou.
 
 
 

 

 

Cena kontejnerové dopravy 


Doprava do 15- ti kilometrů zdarma, každý další započatý kilometr je účtován sazbou 35 Kč za kilometr.
 

                             

Objednávky v pracovní dny od 7 - 17 hodin :          

Ing. Jakub Máchal 721 048 127, 722 149 968

Je možné zaslat i SMS  popřípadě e-mail na adresu machalj@c-budejovice.cz, kam, prosím, uveďte o jaké dřevo, v jakých délkách a v jakém množství máte zájem a adresu dodání, vč. tel.kontaktu a e-mailu.