Lesy a rybníky města Českých Budějovic 

Výhradním společníkem společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. je Město České Budějovice, které svými orgány jmenuje dozorčí radu a statutární zástupce společnosti.

      Jednatelem společnosti je  Ing. Jiří Staněk

Valnou hromadou je Rada města České Budějovice.

Společnost se svými 27 zaměstnanci spravuje a obhospodařuje na základě nájemní smlouvy nejen agrární majetek města, ale také obslužný majetek, hájenky a bašty, sádky, zemědělské objekty v okolí Českých Budějovic. Hospodaří i na lesním a zemědělském majetku pronajatém od jiných subjektů. Má zcela samostatnou ekonomiku nezávislou na rozpočtu města České Budějovice. Za pronájem obhospodařovaného majetku odvádí městu Č. Budějovice nájemné.

Předmět podnikání:

lesnická činnost a myslivost

využívání rybníků a jiných rybochovných zařízení k chovu ryb a vodní drůbeže

zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

poradenská činnost (mimo přílohy č. 2, zák. 455/1991 Sb.)

výroba potravinářských výrobků

silniční motorová doprava

Hlavními produkty předmětu podnikání jsou:

dřevo pro nejrůznější použití - 9000 m3 / rok

štípané palivové dřevo

tržní ryby s vysokým podílem kapra - 230 t / rok

pernatá zvěřina - kachna divoká a bažant - 12 tis. ks / rok

mléko - 300.000 l / rok

mladý skot

zpracované sladkovodní ryby, zvěřina

 

PRODEJ ŠTÍPANÉHO PALIVOVÉHO DŘEV

Ceny štípaného  palivového dřeva.


  Měkké jehličnaté  890 - 950  Kč za SPRM.
  Tvrdé listnaté 1 400,-Kč za SPRM.

  Bříza, Olše  1 300,-Kč za SPRM.

 Ceny jsou uvedeny vč. DPH 

 SPRM - sypaný prostorový metr.

 Minimální odběr pro dopravu je 6 SPRM.

  Z důvodu technologie řezání, dochází k nesouměrnosti délky koncových polen ve výši 5%.
 

Cena kontejnerové dopravy od 1.9.2021


Doprava zdarma do 30-ti km (dohromady tam i zpět).
Od 31 km je sazba 38,-Kč /km + 21%DPH.

Veškeré informace naleznete zde: https://mamedrevo.cz/                              

                    
Objednávky:           Gabriela Mašková 702 000 828  


                               Tomáš Macko tel. 722 669 357

 Veškeré informace naleznete zde: https://mamedrevo.cz/     

 

 

Pokladní hodiny pro veřejnost  od 8:00 do 10:00 hod. po předchozí domluvě