Upozornění! 


PRONÁJEM POZEMKŮ SRUBEC

Společnost Lesy a rybníky města Č. Budějovic, s. .r .o.  nabízí k pronájmu pozemky v k. ú. Srubec

p. č. 955 výměra       3 261m2 - zahrada

p. č. 956/1 výměra       325m2 - orná půda

p. č. 954 výměra       2 402m2 - zahrada

p. č. 947 výměra     43 921m2 - ovocný sad

Minimální cena nabídka  1 500,- Kč/ha/rok. Hodnotící kritérium - nejvyšší cenová nabídka.

Nabídku zašlete na adresu spol. Lesy a rybníky města Č. Budějovic, s. r. o. nejpozději do 21.10.2017PRODEJ ŠTÍPANÉHO PALIVOVÉHO DŘEVA

Od 22. srpna byl zahájen prodej štípaného palivového dřeva.

Cena
od 890,-Kč za sypaný prostorový metr !

Veškeré informace naleznete zde: http://mamedrevo.cz/

 

kontaktní osoba: Ing.Laluch 732 880 859 
  
  
  

Lesy a rybníky města Českých Budějovic 

Výhradním společníkem společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. je Město České Budějovice, které svými orgány jmenuje dozorčí radu a statutární zástupce společnosti.

      Jednateli společnosti jsou   Ing. Karel Trůbl a   Mgr. Daniel Hovorka

Valnou hromadou je Rada města České Budějovice.

Společnost se svými 50 zaměstnanci spravuje a obhospodařuje na základě nájemní smlouvy nejen agrární majetek města, ale také obslužný majetek, hájenky a bašty, sádky, zemědělské objekty v okolí Českých Budějovic. Hospodaří i na lesním a zemědělském majetku pronajatém od jiných subjektů. Má zcela samostatnou ekonomiku nezávislou na rozpočtu města České Budějovice. Za pronájem obhospodařovaného majetku odvádí městu Č. Budějovice nájemné.

Předmět podnikání:

 • lesnická činnost a myslivost
 • využívání rybníků a jiných rybochovných zařízení k chovu ryb a vodní drůbeže
 • zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • poradenská činnost (mimo přílohy č. 2, zák. 455/1991 Sb.)
 • výroba potravinářských výrobků
 • silniční motorová doprava

Hlavními produkty předmětu podnikání jsou:

 • dřevo pro nejrůznější použití - 9000 m3 / rok
 • tržní ryby s vysokým podílem kapra - 230 t / rok
 • pernatá zvěřina - kachna divoká a bažant - 12 tis. ks / rok
 • mléko - 300.000 l / rok
 • mladý skot
 • zpracované sladkovodní ryby, zvěřina
 •