Upozornění! 


PRONÁJEM POZEMKŮ SRUBEC

Společnost Lesy a rybníky města Č. Budějovic, s. .r .o.  nabízí k pronájmu pozemky v k. ú. Srubec

p. č. 955 výměra       3 261m2 - zahrada

p. č. 956/1 výměra       325m2 - orná půda

p. č. 954 výměra       2 402m2 - zahrada

p. č. 947 výměra     43 921m2 - ovocný sad

Minimální cena nabídka  1 500,- Kč/ha/rok. Hodnotící kritérium - nejvyšší cenová nabídka.

Nabídku zašlete na adresu spol. Lesy a rybníky města Č. Budějovic, s. r. o. nejpozději do 21.10.2017

 Pronájem pozemků  již ukončen, pronajmuto za  nejvyšší cenovou nabídku.PRODEJ ŠTÍPANÉHO PALIVOVÉHO DŘEVA


Udělějte si zásobu dřeva na zimu!

Akce od 16. 10. 2017 do 31. 1. 2018

Cena již od 690,-Kč za sypaný prostorový metr !


Veškeré informace naleznete zde: http://mamedrevo.cz/

 kontaktní osoba: Ing.Laluch 732 880 859

 
  
  
  

Lesy a rybníky města Českých Budějovic 

Výhradním společníkem společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. je Město České Budějovice, které svými orgány jmenuje dozorčí radu a statutární zástupce společnosti.

      Jednateli společnosti jsou   Ing. Karel Trůbl a   Mgr. Daniel Hovorka

Valnou hromadou je Rada města České Budějovice.

Společnost se svými 50 zaměstnanci spravuje a obhospodařuje na základě nájemní smlouvy nejen agrární majetek města, ale také obslužný majetek, hájenky a bašty, sádky, zemědělské objekty v okolí Českých Budějovic. Hospodaří i na lesním a zemědělském majetku pronajatém od jiných subjektů. Má zcela samostatnou ekonomiku nezávislou na rozpočtu města České Budějovice. Za pronájem obhospodařovaného majetku odvádí městu Č. Budějovice nájemné.

Předmět podnikání:

 • lesnická činnost a myslivost
 • využívání rybníků a jiných rybochovných zařízení k chovu ryb a vodní drůbeže
 • zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • poradenská činnost (mimo přílohy č. 2, zák. 455/1991 Sb.)
 • výroba potravinářských výrobků
 • silniční motorová doprava

Hlavními produkty předmětu podnikání jsou:

 • dřevo pro nejrůznější použití - 9000 m3 / rok
 • tržní ryby s vysokým podílem kapra - 230 t / rok
 • pernatá zvěřina - kachna divoká a bažant - 12 tis. ks / rok
 • mléko - 300.000 l / rok
 • mladý skot
 • zpracované sladkovodní ryby, zvěřina
 •