Vánoční prodej stromků

Jar. Haška 1588/4, České Budějovice 

17. 12. 2016 - 23. 12. 2016

8:00 - 16:00 hodin

 

Ceník stromků 

Výška stromku

      Cena stromku Kč/ks

SMRK

BOROVICE

JEDLE

1,00 m

100,-

120,-

200,-

1,50 m

130,-

160,-

250,-

2,00

160,-

200,-

300,-

2,00 m a více

180,-

250,-

350,-

 

Balení stromků: 20 Kč/ks

 

 

Vánoční prodej kapra

21. 12. 2016 - 23. 12. 2016

Stánky: 

Jar. Haška 1588/4

náměstí Přemysla Otakara II. před radnicí

Pražská ulice proti nákupnímu centru IGY

Lannova třída před řeznictvím Dědouch

Sídliště Šumava před supermarketem Billa

 

 

Lesy a rybníky města Českých Budějovic 

Výhradním společníkem společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. je Město České Budějovice, které svými orgány jmenuje dozorčí radu a statutární zástupce společnosti.

      Jednateli společnosti jsou   Ing. Karel Trůbl a   Mgr. Daniel Hovorka

Valnou hromadou je Rada města České Budějovice.

Společnost se svými 50 zaměstnanci spravuje a obhospodařuje na základě nájemní smlouvy nejen agrární majetek města, ale také obslužný majetek, hájenky a bašty, sádky, zemědělské objekty v okolí Českých Budějovic. Hospodaří i na lesním a zemědělském majetku pronajatém od jiných subjektů. Má zcela samostatnou ekonomiku nezávislou na rozpočtu města České Budějovice. Za pronájem obhospodařovaného majetku odvádí městu Č. Budějovice nájemné.

Předmět podnikání:

 • lesnická činnost a myslivost
 • využívání rybníků a jiných rybochovných zařízení k chovu ryb a vodní drůbeže
 • zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • poradenská činnost (mimo přílohy č. 2, zák. 455/1991 Sb.)
 • výroba potravinářských výrobků
 • silniční motorová doprava

Hlavními produkty předmětu podnikání jsou:

 • dřevo pro nejrůznější použití - 9000 m3 / rok
 • tržní ryby s vysokým podílem kapra - 230 t / rok
 • pernatá zvěřina - kachna divoká a bažant - 12 tis. ks / rok
 • mléko - 300.000 l / rok
 • mladý skot
 • zpracované sladkovodní ryby, zvěřina
 •